Rabu, 09 Februari 2011

Masa Kanak-kanak Nabi SAW.


    Nabi Muhammad lahir di kota Makkah pada hari senin 12 Rabi'ul Awwal tahun Gajah. Tepatnya dua bulan setelah pasukan gajah menyerang kota Makkah. Orang tua Nabi Muhammad bernama "Abdullah bin Abdul Muthalib " dan "Aminah binti Wahab" sebelum kelahiran nabi, Ayahnya telah meninggal dunia. Nabi Muhammad di susukan pada "Halimah binti Sa'diah" Ketika berumur 6 tahun Nabi Muhammad di kembalikan pada ibunya tapi beberapa tahun kemudian ibundanya jatuh sakit lalu meninggal. Sejak saat itu Nabi tinggal bersama Kakeknya yang bernama "Abdul Muthalib" tapi sayang dua tahun kemudian, sang kakek pun meninggal dunia. Maka atas wasiat sang kakek Nabi di asuh oleh pamannya yaitu "Abu Thalib".
  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar